Prioratet

Den svenska provinsen

av Order of Port Royal

The Swedish Province of The Order of Port Royal

Priorat St. Stephanus (St. Staffan)

Den svenska provinsen av Order of Port Royal leds

i det dagliga arbetet från Prioratet St. Staffan

Prioratets bildande och framväxt

För att Orden skall kunna bedriva ett tydligt och organiserat arbete i Sverige och Norden upprättades vid Generalkapitlet som hölls i Kloster St. Severin, den heliga Sunnivas festdag 2017, en svensk provins av Orden. Samtidigt inrättades ett Priorat under Kloster St. Severin med mandat att leda arbetet i provinsen.

 

Orden var redan 2015 representerad i Sverige och 2016 invigde abbot Michael Alla Martyrers kapell i Karlskrona. Med beslutet att upprätta den svenska provinsen togs ett vidare steg i den mission som påbörjats - att etablera Orden i världen.

 

Installationen av den förste Priorn för den Svenska provinsen och Priorat St. Stephanus skedde i 1100-talskyrkan St. Nicholaus på Gran i Norge den 6 augusti 2017. Läs mer om den historiska händelsen.

Vidare utveckling av Prioratet

Sedan 1 september (2018) disponerar Prioratet, tillsammans med Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, en centralt belägen fastighet där NKK firat liturgier sedan december 2013. Fastigheten består av en kyrka som nu genomgått viss förändring samt ytterligare ett hus som huserar Provinsens sekretariat samt Prioratet.

 

Den 8 december (2018) invigde och välsignade abbot Michael OPR prioratets refektorium, kök, klosterträdgård samt klausur (som i samband med välsignelsen proklamerades låst för omvärlden). Samtidigt konsekrerades den nya altarstenen i kyrkan av biskop Roald Nikolai.

 

Andra söndagen i Advent (9 december) togs så den första oblaten i Sverige upp i Orden.

På bilden: Prior Fr. Franciskus Urban OPR, biskop Roald Nikolai, diakon Mikael obl.OPR samt abbot Michael OPR i Prioratets refektorium.

Den förste martyren vi känner till är St. Stephanos vars död (ca) år 35 omnämns i Apostlagärningarna. Vad många däremot inte känner till är att det 1000 år senare levde en Staffan i Sverige som bedrev mission och efter sin död helgonförklarades.

 

De första svenska helgonen är de som kom till landet vid kristnandet för att sprida budskapet och som för detta oftast fick sätta livet till (1000–1100-talet). Några av de missionärer som kom hit var helige Eskil, Sigfrid, och David av Munktorp. Men det fanns också de svenskar som vid utlandsresa till katolska länder konverterade och som sedan kom tillbaka för att vittna om Kristus. Bland annat en som vi varje jul sjunger om nämligen Staffan Stalledräng. Visserligen har han blandats ihop med Stefan den förste martyren men dock hade inte (enligt vissa) sången gestaltat sig som den gjort om det inte vore för helige Staffan


Det enda vi kan vara någorlunda säkra på när det gäller helige Staffan är att han ska ha konverterat i Tyskland. Han kom att bli präst och biskopsvigd och sedan sänd tillbaka till Norrland i Sverige som missionär. Detta gjorde honom till Norrlands apostel.


Med stort mod begav han sig till detta kalla land. Då han farit norr om Hälsingland på en missionsresa blev han jagad av en del nordbor tillbaka mot söder. Det sägs att en del kände sig hotade, ty överallt där han drog fram samlades stora folkmassor som genast efter att ha hört honom predika bad om dopets sakrament.


Han jagades i den kalla vintern genom den tjocka snön och skall vid närheten av Fors i Hälsingland fått sätta livet till på grund av dödsbringande pilar och stenar. Enligt Adam av Bremen var Helige Staffan biskopsvigd missionär som omkring år 1060 utsändes från Hamburg-Bremen men jagades efter 1072 bort, led martyrdöden och begravdes i Norrala kyrka.


Hans riktiga namn var, enligt Adam av Bremen, Stenfinn men fick namnet Simeon av den bremiske ärkebiskopen Adalbert (1043–72). I den Prosaiska krönikan som nedskrevs på 1450-talet berättas hur den nitiske missionären dristade sig till att förstöra avgudatempel och bildstoder, för vilket han tvingades fly en uppretad mob av hedningar som sedan hann upp honom och stenade honom till döds vid Tynnebroå i skogen Ödmården.


www.port-royal.se

facebook.com/oprsweden


© Alla rättigheter: Order of Port Royal