Oblat

Den svenska provinsen

av Order of Port Royal

The Swedish Province of The Order of Port Royal

En regel för frihet

Det låter motsägelsefullt. Samtidigt fullständigt logiskt. Och nödvändigt. Bara med förvissning om var gränserna går kan vi vara helt fria som människor. Det gäller barnet och det gäller vuxna.

Som oblat lever man sitt liv i världen. Som make/maka, förälder, arbetstagare eller -givare. Men man gör det med en regel för sitt liv; en regel som utgör ramen för livet.


Den Helige Benedictus regel är applicerbar för såväl munkar som kristet lekfolk. Den är en skatt som hjälper varje kristen att mogna och fördjupa sin tro.


Genom att vara oblat i en klosterorden får man också tillgång till det monastiska livet och dess erfarenhet. På ett sätt får man en ny familj av bröder och systrar som alla strävar efter att leva Evangeliet.

I Order of Port Royal skiljer vi mellan oblater och regularoblater. En skillnad är att som regularoblat har man rätt att bära ordensdräkt samt att man har rösträtt vid Ordens Generalkapitel.


Söker du ramar, sammanhang och vägledning? Känner du att du vill fördjupa dig i den kristna tron och faktiskt förbinda dig till en levnadsregel? Då är kanske OPR - den ekumeniska cistercienserorden något för dig.


Kontakta oss med dina frågor eller för att inleda processen att ansluta dig som oblat i en tradition som håller.


www.port-royal.se

facebook.com/oprsweden


© Alla rättigheter: Order of Port Royal