Lilla Skolan

Den svenska provinsen

av Order of Port Royal

The Swedish Province of The Order of Port Royal

Lilla Skolan

Den sen- eller postmodernistiska tid vi lever i kännetecknas av relativism och förakt för såväl kunskap som sanning och den kristna traditionen. För att möta detta och rusta människor kommer Lilla Skolan att etableras efter inspiration från 1600-talets "Petites écoles de Port-Royal" i Frankrike. Grundare av Lilla Skolan är den svenska provinsen av Order of Port Royal - Priorat S:t Stephanus.


Har du frågor är du välkommen att maila till:

lillaskolan@port-royal.se


”Som Europas utbildare var kyrkan det enda ljus som överlevde barbarernas upprepade invasioner. Det var de stora klostren – speciellt de i Sydtyskland, Sankt Gallen, Reichenau och Tegernsee – som var de enda återstående öarna av intellektuellt liv i den återvändande flod av barbari som än en gång hotade att dränka den västerländska kristendomen. Ty, även om klosterväsendet vid en första anblick verkar illa anpassat för att kunna motstå en laglös och krigisk tidsålders materiella förstörelselusta, så var det en institution som ägde en enastående återställande kraft."


(Christopher Dawson, ’Religion and the Rise of Western Culture’, i Thomas E. Woods, Katolska kyrkan och den västerländska civilisationen, Fredestads förlag, (2015), s 27)


www.port-royal.se

facebook.com/oprsweden


© Alla rättigheter: Order of Port Royal